دیجیتال مارکتینگ

digital-marketing-package

تکنیک‌ های استفاده از زیرساخت‌ انواع رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبین، جهت برندسازی و افزایش ترافیک بازدید را بازاریابی شبکه‌های اجتماعی می‌نامند.

digital-marketing-package

فرآیند تولید و البته به اشتراک‌ گذاری محتوا های سئو شده که باعث حفظ مشتریان قبلی و همچنین بدست آوردن مشتریان جدید می‌‌شود را بازاریابی محتوا می‌نامند.

digital-marketing-package

نوعی بازاریابی دیجیتالی است که با استفاده از انواع روش های تبلیغات جهت ارتقا سایت‌ و بمنظور دیده شدن بیشتر در صفحه نتایج موتورهای جستجو انجام می شود.

digital-marketing-package

توسعه و ویرایش مطالب و بهینه‌سازی کدها و همچنین ارتباط بین کلمات کلیدی و حذف موانع مربوط به ترویج یک سایت، جهت افزایش تعداد لینک‌ و ورودی را سئو نامند.

فرآیند ارزیابی، پاکسازی، مدل‌سازی و تبدیل داده‌ هایی که توسط ابزارهای تحلیلی به منظور استخراج اطلاعات سودمند انجام می‌شود را تحلیل و آنالیز داده‌ها می‌نامند.

دیجیتال مارکتینگ

digital-marketing-package

تکنیک‌ های استفاده از زیرساخت‌ انواع رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبین، جهت برندسازی و افزایش ترافیک بازدید را بازاریابی شبکه‌های اجتماعی می‌نامند.

digital-marketing-package

فرآیند تولید و البته به اشتراک‌ گذاری محتوا های سئو شده که باعث حفظ مشتریان قبلی و همچنین بدست آوردن مشتریان جدید می‌‌شود را بازاریابی محتوا می‌نامند.

digital-marketing-package

نوعی بازاریابی دیجیتالی است که با استفاده از انواع روش های تبلیغات جهت ارتقا سایت‌ و بمنظور دیده شدن بیشتر در صفحه نتایج موتورهای جستجو انجام می شود.

digital-marketing-package

توسعه و ویرایش مطالب و بهینه‌سازی کدها و همچنین ارتباط بین کلمات کلیدی و حذف موانع مربوط به ترویج یک سایت، جهت افزایش تعداد لینک‌ و ورودی را سئو نامند.

فرآیند ارزیابی، پاکسازی، مدل‌سازی و تبدیل داده‌ هایی که توسط ابزارهای تحلیلی به منظور استخراج اطلاعات سودمند انجام می‌شود را تحلیل و آنالیز داده‌ها می‌نامند.

فهرست