هدف از کمپین دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

کمپین دیجیتال مارکتینگ در واقع مجموعه‌ای از فعالیت‌های بازاریابی در فضای مجازی است که با برنامه تدوین شده و هدفی مشخص به منظور انتقال پیامی واحد و جذب بازدید بالاتر و همچنین افزایش تعامل کاربران و در نتیجه فروش بیشتر انجام می‌گردد.

ویژگی‌های کمپین دیجیتال مارکتینگ:

  1. مشخص باشند (Specific)

  2. قابل اندازه‌گیری باشند (Measurable)

  3. دست یافتنی باشند (Attainable)

  4. مرتبط باشند (Relevant)

  5. زمان‌‌دار باشند (Time based)

basic-icon
مارکت ریسرچ: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: عمومی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
ساخت لندینگ پیج: 1 صفحه
تعداد محتوا: 10 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 1 شبکه
تعداد پست: 10 پست
تعداد استوری: 30 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 6 آگهی
افزایش ورودی: 100 تا 200 درصد
تعداد بازدید کننده: 10 هزار کاربر
مدت زمان: حداکثر یک ماه
standard-icon
مارکت ریسرچ: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: عمومی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
ساخت لندینگ پیج: 2 صفحه
تعداد محتوا: 20 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 2 شبکه
تعداد پست: 20 پست
تعداد استوری: 60 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 13 آگهی
افزایش ورودی: 200 تا 300 درصد
تعداد بازدید کننده: 30 هزار کاربر
مدت زمان: حداکثر یک ماه
pro-icon
مارکت ریسرچ: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: اختصاصی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: اختصاصی
ساخت لندینگ پیج: 3 صفحه
تعداد محتوا: 30 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 3 شبکه
تعداد پست: 30 پست
تعداد استوری: 90 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 33 آگهی
افزایش ورودی: 300 تا 500 درصد
تعداد بازدید کننده: 60 هزار کاربر
مدت زمان: حداکثر یک ماه

در صورت نیاز به بسته اختصاصی با ما تماس بگیرید

فهرست