مزایای کمپین شبکه‌‌های اجتماعی

امروزه استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی بمنظور ایجاد ارتباط مستمر و شناخت نیاز مخاطبان هدف برای هر سازمان و مجموعه‌ای امری حیاتی محسوب می‌شود.

برنامه بازاریابی محتوا، ضامن موفقیت کمپین شبکه‌‌‌ اجتماعی است.

کمپین شبکه‌‌های اجتماعی یکی از بهترین روش‌های بازاریابی برای بقای هر کسب‌و‌کاری است که مزایای زیر را به ارمغان می‌آورد:

  1. افزایش تعامل مخاطبان

  2. ایجاد فرصت بازاریابی

  3. آشنایی و آگاهی از برند

basic-icon
تعداد شبکه اجتماعی: 1 شبکه
تعداد پست: 10 پست
تعداد استوری: 30 استوری
نوع پست: گرافیک, متن
تدوین استراتژی: دارد
تقویم محتوا: ندارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
تدوین پرسونا: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تعداد تبلیغات: 1 تبلیغ
standard-icon
تعداد شبکه اجتماعی: 2 شبکه
تعداد پست: 20 پست
تعداد استوری: 60 استوری
نوع پست: گرافیک, متن
تدوین استراتژی: دارد
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
تدوین پرسونا: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تعداد تبلیغات: 2 تبلیغ
pro-icon
تعداد شبکه اجتماعی: 3 شبکه
تعداد پست: 30 پست
تعداد استوری: 90 استوری
نوع پست: گرافیک, متن, ویدیو
تدوین استراتژی: دارد
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: اختصاصی
تدوین پرسونا: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تعداد تبلیغات: 3 تبلیغ

در صورت نیاز به بسته اختصاصی با ما تماس بگیرید

فهرست