اثربخشی برنامه پروموشن فروش

پروموشن فروش

پروموشن فروش چیست؟

پروموشن فروش (Sales Promotion) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم پروموشن است. برای پروموشن فروش از اصطلاح‌های ترویج فروش و پیشبرد فروش هم استفاده…

اثربخشی برنامه پروموشن فروش

پروموشن فروش چیست؟

پروموشن فروش
پروموشن فروش (Sales Promotion) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم پروموشن است. برای پروموشن فروش از اصطلاح‌های ترویج فروش و پیشبرد فروش هم استفاده می‌شود. پروموشن، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که از جمله‌ی آن‌ها…
بیشتر بخوانید
فهرست