انعطاف پذیری استراتژیک

انعطاف پذیری استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک و انواع آن

استراتژی
هنری مینتزبرگ و مایکل پورتر هر دو از بزرگان حوزه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک هستند و البته در حوزه‌ی استراتژی هم مقالات و نوشته‌هایشان، جزو تاثیرگذارترین و مطرح‌ترین‌ها بوده است. ضمن اینکه…
بیشتر بخوانید
فهرست