تفاوت رسانه اجتماعی با رسانه جمعی

تفاوت رسانه اجتماعی با رسانه جمعی

5 نمونه از رسانه های اجتماعی

رسانه اجتماعی
یکی از تفاوت‌های کلیدی انواع رسانه‌ها با یکدیگر، الگوی ارتباط بین صاحب رسانه و مخاطبان آن رسانه است. قدیمی‌ترین الگوی رسانه، الگوی رسانه های جمعی محسوب می‌شود که صاحب رسانه پیام را می‌فرستاد…
بیشتر بخوانید
فهرست