جایگاه بازاریابی برونگرا

بازاریابی برونگراOutbound Marketing

بازاریابی برونگرا چیست؟

مفهوم بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing مفهومِ جدیدی نیست و قرن‌ها قدمت دارد.اما اصطلاح بازاریابی برونگرا نسبتاً جدید است و حدود دو دهه از…

جایگاه بازاریابی برونگرا

بازاریابی برونگرا چیست؟

بازاریابی برونگراOutbound Marketing
مفهوم بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing مفهومِ جدیدی نیست و قرن‌ها قدمت دارد.اما اصطلاح بازاریابی برونگرا نسبتاً جدید است و حدود دو دهه از عمر آن می‌گذرد. در واقع کسانی که بازاریابی درونگرا…
بیشتر بخوانید
فهرست