جایگاه بازاریابی برونگرا

بازاریابی برونگراOutbound Marketing

بازاریابی برونگرا چیست؟

مفهوم بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing مفهومِ جدیدی نیست و قرن‌ها قدمت دارد.اما اصطلاح بازاریابی برونگرا نسبتاً جدید است و حدود دو دهه از…

جایگاه بازاریابی برونگرا

فهرست