1. خانه
  2. keyboard_double_arrow_left
  3. سیستم چیست

سیستم چیست

سیستم چیست

تفکر سیستمی چیست ؟

What is systems thinking
هر کس فعالیت گروهی، کار تیمی و مشاغل سازمانی را تجربه کرده باشد، یا برای مدت کوتاهی برای آموزش و پرورش دیگران تلاش کرده باشد، می داند که تفکر سیستمی چیست و این…
بیشتر بخوانید
فهرست