1. خانه
  2. keyboard_double_arrow_left
  3. مخاطب

مخاطب

مخاطب شناسی

مخاطب و مخاطب شناسی

مخاطب یا Audience از نظر تاریخی، وظیفه‌ی اولیه‌اش شنیدن بوده است اما امروزه تعریف مخاطب بسیار پیچیده‌تر شده و مخاطب شناسی به یک تخصص…

مخاطب

مخاطب و مخاطب شناسی

مخاطب شناسی
مخاطب یا Audience از نظر تاریخی، وظیفه‌ی اولیه‌اش شنیدن بوده است اما امروزه تعریف مخاطب بسیار پیچیده‌تر شده و مخاطب شناسی به یک تخصص تبدیل شده است. به نظر می‌رسد نخستین گروه مخاطبان…
بیشتر بخوانید
فهرست