ویژگی‌ کمپین برند‌ینگ

شناسایی جایگاه برند و تعریف فعالیت‌هایی که منجر به کسب آن جایگاه شود اصلی‌ترین وظیفه یک کمپین برند‌ینگ است.

کمپین برند‌ینگ، برنامه جامع و مدون برای فتح ذهن و قلب مخاطبان است که شامل ویژگی‌های زیر است.

  1. جامع و ۳۶۰ درجه است (Holistic)

  2. یکپارچه است (Integrated)

  3. کاربردی و به‌روز است (Practical)

  4. متناسب با شرایط محیطی است (Context Oriented)

  5. اختصاصی برای برند است (Exclusive)

basic-icon
مارکت ریسرچ: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: عمومی
آنالیز و تحلیل: عمومی
استراتژی محتوا: دارد
پنل اس ام اس: ندارد
ساخت لندینگ پیج: 1 صفحه
تعداد رپورتاژ آگهی: 6 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه
standard-icon
مارکت ریسرچ: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: عمومی
آنالیز و تحلیل: عمومی
استراتژی محتوا: دارد
پنل اس ام اس: دارد
ساخت لندینگ پیج: 2 صفحه
تعداد رپورتاژ آگهی: 13 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه
pro-icon
مارکت ریسرچ: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تدوین استراتژی: دارد
تدوین پرسونا: اختصاصی
آنالیز و تحلیل: اختصاصی
استراتژی محتوا: دارد
پنل اس ام اس: دارد
ساخت لندینگ پیج: 3 صفحه
تعداد رپورتاژ آگهی: 33 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه

در صورت نیاز به بسته اختصاصی با ما تماس بگیرید

فهرست