عوامل موفقیت کمپین معرفی محصول

در کمپین‌ معرفی محصول باید از اکثر کانال‌های ارتباطی استفاده کرد، چراکه هدف از این کمپین‌ها معرفی محصول به بیشترین تعداد مخاطب است.

کمپین‌های معرفی محصول موفق، مولفه‌های زیر را برای موفقیت تبلیغات برند و محصولات خود در نظر گرفته‌اند:

  1. اهداف دقیق کمپین

  2. شاخص کلیدی عملکرد

  3. نوع قالب‌های محتوا

  4. طراحی گرافیکی جذاب

  5. کانال‌های مرتبط با مخاطب

basic-icon
برنامه اجرایی: عمومی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
ساخت لندینگ پیج: 1 صفحه
تعداد محتوا: 10 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 1 شبکه
تعداد پست: 10 پست
تعداد استوری: 30 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 6 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه
standard-icon
برنامه اجرایی: اختصاصی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: عمومی
ساخت لندینگ پیج: 2 صفحه
تعداد محتوا: 20 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 2 شبکه
تعداد پست: 20 پست
تعداد استوری: 60 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 13 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه
pro-icon
برنامه اجرایی: اختصاصی
تقویم محتوا: دارد
آنالیز و تحلیل: اختصاصی
ساخت لندینگ پیج: 3 صفحه
تعداد محتوا: 30 محتوا
تعداد شبکه اجتماعی: 3 شبکه
تعداد پست: 30 پست
تعداد استوری: 90 استوری
تعداد رپورتاژ آگهی: 33 آگهی
مدت زمان: حداکثر یک ماه

در صورت نیاز به بسته اختصاصی با ما تماس بگیرید

فهرست