انواع تحلیل و آنالیز

تحلیل و آنالیز داده‌ها اطلاعات مفید جامعه هدف را مشخص کرده و بمنظور اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی برای هر کسب‌و‌کاری حیاتی می‌باشد. انواع تحلیل و آنالیز داده برای تعیین روند و تشخیص معیارها به ۴ نوع تقسیم می شود.

دستیابی به سود‌آوری از طریق تحلیل و آنالیز داده امکان‌پذیر است.

  1. تحلیل و آنالیز پیش‌بینی‌

  2. تحلیل و آنالیز تجویزی

  3. تحلیل و آنالیز تشخیصی

  4. تحلیل و آنالیز توصیفی

basic-icon
گزارش تحلیل: Data Studio
مارکت ریسرچ: عمومی
برنامه اجرایی: عمومی
تدوین پرسونا: عمومی
تست UX: ندارد
تست A/b: ندارد
standard-icon
گزارش تحلیل: Data Studio
مارکت ریسرچ: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تدوین پرسونا: عمومی
تست UX: دارد
تست A/b: ندارد
pro-icon
گزارش تحلیل: Data Studio
مارکت ریسرچ: اختصاصی
برنامه اجرایی: اختصاصی
تدوین پرسونا: اختصاصی
تست UX: دارد
تست A/b: دارد

در صورت نیاز به بسته اختصاصی با ما تماس بگیرید

فهرست