تعریف مخاطب

مخاطب شناسی

مخاطب و مخاطب شناسی

مخاطب یا Audience از نظر تاریخی، وظیفه‌ی اولیه‌اش شنیدن بوده است اما امروزه تعریف مخاطب بسیار پیچیده‌تر شده و مخاطب شناسی به یک تخصص…

تعریف مخاطب

فهرست