روشهای ترویج یا پروموشن

روشهای ترویج یا پروموشن

پروموشن و ترویج محصول چیست؟

پروموشن و ترویج محصول
از زمانی که فیلیپ کاتلر موضوع آمیخته بازاریابی یا همان ۴ عدد P معروف را وارد مدیریت بازاریابی کرد، پروموشن و ترویج محصول (Promotion) به عنوان یکی از چهار P مورد توجه بازاریابان…
بیشتر بخوانید
فهرست