مشوق برای مشتری

پروموشن فروش

پروموشن فروش چیست؟

پروموشن فروش (Sales Promotion) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم پروموشن است. برای پروموشن فروش از اصطلاح‌های ترویج فروش و پیشبرد فروش هم استفاده…

مشوق برای مشتری

فهرست