یادگیری تفکر سیستمی

یادگیری تفکر سیستمی

تفکر سیستمی چیست ؟

What is systems thinking
هر کس فعالیت گروهی، کار تیمی و مشاغل سازمانی را تجربه کرده باشد، یا برای مدت کوتاهی برای آموزش و پرورش دیگران تلاش کرده باشد، می داند که تفکر سیستمی چیست و این…
بیشتر بخوانید
فهرست